Združeni narodi: splošna deklaracija človekovih pravic

Združeni narodi: splošna deklaracija človekovih pravic

10. decembra 1947

Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III).